Kirjoitettu 26.3.2024

Yhdistyksen kevätkokous 27.04 klo 14.00 asematie 30 Vihdin kunnantalo

Kirjoitettu 30.1.2024

Valtuustoryhmä järjestäyty 2024

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anita Lehikoinen.

Varapuheenjohtajaksi Samppa Granlund.

Sihteeriksi Kari Rastas.

Kirjoitettu 7.1.2024

Vihdin Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi

Vihdin Perussuomalaisten hallitus 2024 on järjestäytynyt

Puheenjohta Vesa Honkavaara
Varapuheenjohtaja Samppa Granlund
Taloudenhoitaja Kari Rastas
Sihteeri Krista Lindfors
Petri Lokka (tapahtumavastaava)
Vesa Karvonen

Hallituksen varajäsenet:
Anita Lehikoinen
Veli Nissinen
Ville Kotiranta
Katja Rantala
Ari Kajan

Kirjoitettu 5.4.2022

Aluevaltuusto

Vihdin Perussuomalaisista aluevaltuustoon pääsi Veli-Matti Laitinen ja varavaltuutetuksi Noora Jussila. Veli-Matti Laitinen nimitettiin Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Kirjoitettu 17.8.2021

Vihdin PS Wuosisatamarkkinoilla 21.8.2021 klo 10-16.30 .30

Tervetuloa tapaamaan Vihdin PS valtuutettuja ja luottamushenkilöitä.
Paikalla myös PS kansanedustajia seuraavasti:
Arja Juvonen klo 12-13
Vilhelm Junnila klo 12-13
Perussuomalaisten 1. varapj ja kansanedustaja Leena Meri klo 12-13
PS Eduskuntaryhmän pj ja kansanedustaja Ville Tavio klo 13-14
Puoluesihteeri Arto Luukkanen paikalla klo 10 alkaen

Kirjoitettu 14.6.2021

Vihdin PS tarjoaa kiitoskahvit 19. 6 klo 10-13 Nummelan Säästöpankin edessä. Paikalla myös kansanedustaja Ari Koponen klo 10-11

Kirjoitettu 12.6.2021

11.6.2021 Vihdin PS kuntavaaliehdokkaita telttaili Nummelan Prismalla

Kirjoitettu 24.5.2021

Ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021

Kirjoitettu 14.5.2021

Vihdin PS Ehdokkaat 2021 ehdokasnumerot

107 Asikainen, Elina
yrittäjä
108 Flinkman, Ritva
FM, järjestelmäpäällikkö
109 Granlund, Niina
kokki
110 Granlund, Samppa
yrittäjä
111 Haapala, Tiina
sosiaaliohjaaja, perushoitaja
112 Halvari, Daiga
koulunkäynninohjaaja
113 Honkavaara, Vesa
työpäällikkö
114 Hyvönen, Tuija
sairaanhoitaja, kätilö
115 Jokinen, Antti
konsultti
116 Jussila, Noora
personal trainer, voimavalmentaja
117 Järvinen, Sami
insinööri
118 Kajan, Ari
varastopäällikkö, eläkkeellä
119 Klingberg, Heikki
manageri
120 Kokkonen, Virpi
työterveyshoitaja
121 Koskinen, Jenni
henkilökohtainen avustaja
122 Kotiranta, Ville
musiikintekijä
123 Kulta, Katja
tarjoilija
124 Kuronen, Kalervo
eläkkeellä
125 Laamanen, Jukka
yrittäjä
126 Lahti, Esa-Pekka
rakennustyöntekijä
127 Laitinen, Keijo
yrittäjä
128 Laitinen, Veli-Matti
yrittäjä
129 Lehikoinen, Anita
myyjä, eläkkeellä
130 Leino, Pekka
yrittäjä
131 Lindroos, Marko
varastotyömies
132 Luokkanen, Pertti
nosturinkuljettaja
133 Luostarinen, Jorma
yrittäjä
134 Lätti, Pasi
rakennusalan yrittäjä
135 Mattila, Terhi
kansanedustajan avustaja
136 Mikkilä, Heikki
eläkkeellä
137 Moilanen, Pasi
myyntijohtaja
138 Muhonen, Jari
hiihtokeskustyöntekijä
139 Mustonen, Tarmo
kalamestari
140 Myllyoja, Elmo
opiskelija
141 Nurmi, Jari
yrittäjä
142 Nykänen, Katariina
myyjä
143 Paavilainen, Marko
myyjä
144 Pihlajaniemi, Marja
lähihoitaja
145 Pihlström, Sirkka
yrittäjä, eläkkeellä
146 Puhakainen, Mikko
KTM
147 Rastas, Kari
yrittäjä
148 Riipi, Mika
koneenhoitaja
149 Ruhanen, Riku
yrittäjä
150 Sainio, Vesa-Pekka
myyjä
151 Salonen, Pasi
tekninen myyjä
152 Savinainen, Juho
ammattikuljettaja
153 Tsutsunen, Mikko
työpäällikkö, rakennusmestari
154 Tähti, Juha
palvelupäällikkö
155 Uusimäki, Marjatta
omaishoitaja
156 Virtanen, Johanna
myymälänhoitaja
157 Walden, Ville
it-konsultti
158 Öhman, Leila
insinööri, eläkkeellä
159 Öhman, Rainer
eläkkeellä
160 Örnberg, Jarno
autonkuljettaja

Kirjoitettu 24.2.2021

Vihdin PS kuntavaaliehdokkaat 2021

Vihdin Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita 2021
Vesa Honkavaara,
Anita Lehikoinen
Veli-Matti Laitinen,
Marko Paavilainen,
Kari Rastas,
Vesa-Pekka Sainio,
Pasi Salonen,
Ville Walden,
Samppa Granlund,
Jarno Örnberg,
Marjatta Uusimäki,
Sami Järvinen,
Pasi Moilanen,
Jari Muhonen,
Pekka Leino,
Tarmo Mustonen,
Keijo Laitinen,
Ville Kotiranta,
Antti Jokinen,
Heikki Mikkilä,
Jukka Laamanen,
Marja Pihlajaniemi,
Jenni Koskinen,
Leila Öhman,
Juho Savinainen,
Ari Kajan,
Terhi Mattila,
Niina Granlund,
Mikko Tsutsunen sit.
Tiina Haapala sit.
Mikko Puhakainen,
Elmo Myllyoja,
Jari Nurmi,
Mika Riipi sit.
Tuija Hyvönen,
Virpi Kokkonen.
Jorma Luostarinen,
Pertti Luokkanen,
Sirkka Pihlström sit.
Ritva Flinkman.
Katja Kulta,
Rainer Öhman,
Elina Asikainen
Noora Jussila sit.
Kalervo Kuronen sit.
Daiga Halvari sit.
Katariina Nykänen sit.
Heikki Klingberg sit.
Marko Lindroos,
Esa Lahti.
Leena Virtanen,
Juha Tähti,
Riku Ruhanen
Pasi Lätti

Kirjoitettu 10.1.2021

Vihdin Perussuomalaiset kuntavaaliohjelma 2021

ELINVOIMAISET JA HOUKUTTELEVAT KYLÄT
Vihdin kylät ovat turvallisia, rauhallisia ja luonnonläheisiä kasvuympäristöjä ja monissa kylissä lapset voivat käydä kyläkoulua. Yhdistämällä kyläkouluihin joko muita kunnallisia tai yksityisiä palveluja – luomalla ns. monipalvelukeskuksia – voidaan edesauttaa lähipalvelujen pysyvyyttä ja saatavuutta. Hajarakentamisen uudistamisella, jolla helpotetaan rakentamista haja-asutusalueella, tulee olemaan suuri rooli kylien elinvoiman säilyttämisessä.

LAPSILLE JA NUORILLE RIITTÄVÄ TUKI
Kasvatusvastuu on aina ensisijaisesti vanhemmilla ja vanhemmuutta tulee aktiivisesti tukea. Viime vuosien huolestuttava suuntaus on ollut se, että jo varhaiskasvatusikäisillä on valtavan suuria tunne-elämän pulmia ja puutteita sosiaalisen kanssakäymisen taidoissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot on pidettävä turvallisina niin lasten kuin henkilökunnankin näkökulmasta. Kunnan tulee edesauttaa edullisten/maksuttomien harrastusten järjestämistä, koska harrastusten hinnat ovat karanneet monen perheen ulottumattomiin. Meillä ei ole varaa miljoonan euron syrjäytymiskuluihin, vaan tavoitteena tulee olla, että jokaisesta lapsesta kasvaa tasapainoinen yhteiskunnan jäsen.

TOIMIVA ARKI ELÄKELÄISILLE
Kunnan tulee tarjota maksuttomia matalan kynnyksen liikuntapalveluja 65 vuotta täyttäneille. Tämä on merkittävää niin fyysisen toimintakyvyn, kuin sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta. Vihdin väestö vanhenee maamme kahdeksanneksi nopeinta vauhtia. Tästä johtuen meidän tulee valmistautua ikäihmisten huomattavaan palvelutarpeen kasvuun ja jatkossa esim. omaishoitajat ovat tässä edelleen merkittävämmässä roolissa. Kunnan tuleekin panostaa omaishoitajien tukemiseen.

KAAVOITUS JA LIIKENNE
Taajamien kehittämisen lisäksi tulee huolehtia myös osayleiskaavojen mahdollisuuksista kylissä. Yritystontteja tulee olla kaavoitettuina, jotta voimme houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Koulumatkojen on oltava turvallisia niin jalan kuin koulutakseilla ja linja-autoillakin. Kaavailtuja tietulleja tulee Vihdin jatkossakin vastustaa. Joukkoliikennettä tulee edelleen kehittää ja edesauttaa matkalippujen yhteensopivuuden kehittämistä eri liikennöitsijöiden välillä. Lentokentän toimintaa tulee edelleen kehittää huomioiden alueen liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilyminen. Kunnan tulee jatkossakin aktiivisesti vaikuttaa Väylävirastoon, hiilijunaliikenteen tärinähaittojen poistamiseksi.

YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN
Huolehditaan olemassa olevien yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksistä. Yrittäjäystävällisyyden tulee näkyä arjessa sujuvina lupapalveluina ja alhaisina viranomaismaksuina. Kunnan hankinnat tulee pilkkoa niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua tulee jatkaa ja kehittää. Kunnan tulisi pyrkiä uusien yritysten yhteydenotoissa ns. yhden luukun periaatteeseen.

JÄRKEVÄÄ MAAHANMUUTTOA
Vihtiin ovat tervetulleita kaikki sellaiset maahanmuuttajat, jotka työn, opiskelun tai rakkauden myötä ovat valmiit antamaan panoksensa kotikuntamme hyväksi. Sen sijaan talouden ja turvallisuuden näkökulmasta haitalliselle maahanmuutolle sanomme ei. Vihti on resursseihinsa nähden ottanut jo huomattavan määrän pakolaisia ja heistä koituvat kustannukset rasittavat kuntatalouttamme vielä vuosia.

Kirjoitettu 18.12.2020

Vihdin Perussuomalaiset jakoi tänä vuonna jouluruokakasseja vihtiläisille vähävaraisille. Kiitos kaikille !

Kirjoitettu 8.12.2020

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Meritiellä
Valtuuston kokouksessa 7.12. esitin ryhmämme valtuustoaloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nummelan Meritiellä:
Nummelan Meritielle on vuosien saatossa rakennettu lisäkaistoja helpottamaan ruuhkia ja sujuvoittamaan liikennettä. Kuitenkin tultaessa Meritietä pitkin kohti kiertoliittymää, jolta pääsee kääntymään Vihdintielle, oikeanpuoleista kaistaa usein käytetään kiihdytys-/ohituskaistana ja Vihdintiellä tullaan sitten kiireellä vasenta kaistaa ajavan eteen. Tuo ohitustavoite näyttää valitettavasti aikaansaavan sen, että Meritiellä ennen kiertoliittymää olevasta suojatiestä vähät välitetään ja siinä suojatien edessä joutuu monesti todistamaan tilannetta, jossa vasemman kaistan autoilija on pysähtyneenä, jolloin tietysti oikeankin kaistan autoilijan pitäisi pysähtyä, mutta näin ei valitettavasti aina tapahdu ja vaaratilanne on valmis. Samasta syystä myös välittömästi kiertoliittymän jälkeen Vihdintiellä olevalla suojatiellä ollaan vaarassa. Täten katsomme, että liikennettä on tarpeen kyseisessä kohdassa turvallisuussyistä rauhoittaa hidastekorotuksella.

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Vihdin kunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi rakentamalla hidastekorotuksen ko. tielle.

Vihdissä 7.12.2020

Perussuomalaisten valtuustoryhmä:

Terhi Mattila

Pasi Salonen

Vesa Honkavaara

Jarno Örnberg

Veli-Matti Laitinen

Kirjoitettu 15.11.2020

https://www.perussuomalaiset.fi/tule-mukaan/tervetuloa-jaseneksi-liity/

Kirjoitettu 13.11.2020

https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2021/lahde-ehdolle-kuntavaaleihin/

Kirjoitettu 24.8.2020

Vihdin PS Nummelan torilla 23.8.2020.Lettuja paistettiin yli 150 kpl joten kävijöitä oli jonoksi asti =)

Kirjoitettu 25.6.2020

Vihdin Perussuomalaiset Nummelan torilla 27.6 2020

Kirjoitettu 22.2.2020

Ojakkalan talviriehassa Vihdin perussuomalaiset

Kirjoitettu 25.1.2020

Nummelan torilla tänään

Sotaveteraani

Kirjoitettu 6.3.2017

TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ VIHTI/ Kuntavaaliteemamme

ELINVOIMAISET JA HOUKUTTELEVAT KYLÄT

Vihdin kylät ovat turvallisia, rauhallisia ja luonnonläheisiä kasvuympäristöjä ja monissa kylissä lapset voivat käydä kyläkoulua. Kylien veronmaksajat eivät saa lähipalveluina katuvaloja eivätkä teiden kunnossapitoa. Yhdistämällä kyläkouluihin joko muita kunnallisia tai yksityisiä palveluja – luomalla ns. monipalvelukeskuksia – voidaan edesauttaa lähipalvelujen pysyvyyttä ja saatavuutta. Jos joku haluaa kylään talonsa rakentaa, annetaan siihen mahdollisuus, sillä rakennusprojektiin ryhtyvä on todennäköisesti sitoutunut kuntaamme pitkäksi aikaa.

LAPSILLE JA NUORILLE RIITTÄVÄ TUKI

Kasvatusvastuu ja vastuu kunnallisten palvelujen tarkoituksenmukaisesta käytöstä on ensisijaisesti vanhemmilla. Viime vuosien huolestuttava suuntaus on ollut se, että jo varhaiskasvatusikäisillä on valtavan suuria tunne-elämän pulmia ja puutteita sosiaalisen kanssakäymisen taidoissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot on pidettävä turvallisina niin lasten kuin henkilökunnankin näkökulmasta. Meillä ei ole varaa miljoonan euron syrjäytymiskuluihin, vaan tavoitteena tulee olla, että jokaisesta lapsesta kasvaa tasapainoinen yhteiskunnan jäsen.

TOIMIVA ARKI ELÄKELÄISILLE

Etsivä eläkeläistyö auttamaan arjessa, ohjaamaan ja kartoittamaan palvelutarvetta. Maksuttomia matalan kynnyksen liikuntapalveluja tarjolle 65 vuotta täyttäneille.

KAAVOITUS JA LIIKENNE

Taajamien kehittämisen lisäksi tulee huolehtia myös osayleiskaavojen mahdollisuuksista kylissä. Yritystontteja tulee olla kaavoitettuina, jotta voimme houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Linja-autoliikenteen korkeiden kustannusten vuoksi Vihdin joukkoliikenne on heikentynyt huolestuttavasti. Kunnan tulee neuvotella linja-auto- ja taksiliikenneyritysten kanssa mahdollisuuksista kehittää ja turvata kuntalaisten kulkumahdollisuuksia. Koulumatkojen on oltava turvallisia niin jalan kuin koulutakseilla ja linja-autoillakin.

YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN

Huolehditaan olemassa olevien yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksistä. Yrittäjäystävällisyyden tulee näkyä arjessa sujuvina lupapalveluina ja alhaisina viranomaismaksuina. Kunnan hankinnat tulee pilkkoa niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.

JÄRKEVÄÄ MAAHANMUUTTOA

Vihtiin ovat tervetulleita kaikki sellaiset maahanmuuttajat, jotka työn, opiskelun tai rakkauden myötä ovat valmiit antamaan panoksensa kotikuntamme hyväksi. Sen sijaan talouden ja turvallisuuden näkökulmasta haitalliselle maahanmuutolle sanomme ei.

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

 1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
 2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
 3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
 4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
 5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 12.12.2016

Uusi hallitus 2017

Vihdin Perussuomalaiset ry: n syyskokouksen henkilövalinnat vuodelle 2017:

Yhdistyksen hallituksin jäseniksi ja varajäseniksi äänestyksen jälkeen seuraavat:

 • Pasi Salonen ( Sami Järvinen)
 • Annina Mäkiö (Petri Lokka)
 • Ari Kajan ( Ville Kotiranta)
 • Kristian Wikström (Anita Lehikoinen)
 • Kari Rastas ( Matti Hukari)
 • Veli-Matti Laitinen ( Vesa Honkavaara)

Yhdistyksen Uudenmaanpiirin kevät- ja syyskokouksiin edustajiksi:

 • Pasi Salonen (Sami Järvinen)
 • Kristian Wikström (Anita Lehikoinen)
 • Annina Mäkiö (Petri Lokka)
 • Kari Rastas (Matti Hukari)
 • Veli-Matti Laitinen (Jukka Koivunen)
 • Ari Kajan (Ville Kotiranta)
 • Terhi Mattila (Sinikka Hukari)
 • Vesa Honkavaara (Heikki Mikkilä)