Vuoden ensimmäinen

Taas on yksi vuosi lopuillaan ja on aika muistella menneitä. Eduskuntavaalit toivat politiikkaan säpinää ja saihan Vihti oman edustajansa läpi ja hyvä niin, onhan se Vihdin etu. Kunnanjohtajakin jäi virkavapaalle ja hyvin Hannu Nummela otti hänen paikkansa ja Miettisen aloittamaan linjaa kunnan talouden tervehdyttämiseksi jatkettiin. Yleinen taloustilanne on edelleen haastava ja verotulojen kasvu on hidasta ja työttömyys tuo omat haasteensa kunnan talouden hoitoon. Väestön kasvu on ollut Vihdissä hyvin vähäistä ja se antaa mahdollisuuden joidenkin investointien siirtämiseen esim. Etelä-Nummelan suuri koulu-ja päiväkotihanke. Siitä huolimatta seuraavat kolme vuotta investoidaan yli 20 miljoonaa per vuosi ja lainaa joudumme edelleen ottamaan. Vihdin väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu epäedulliseksi eli kyllä niitä lapsiperheitä ja työikäisiä meille tarvitaan. Vihti on sijainniltaan hyvässä paikassa tosin liikenneyhteyksissä radan puuttumisen vuoksi on vaikea kilpailla joitakin kuntia vastaan, siksi
mielestäni meidän tulisi harkita tonttikaupan vilkastuttamiseksi hinnan alennuksia esim. ensivuodeksi. Kysyntä ja tarjontahan ne hinnan määräävät, jos kauppa ei käy tiputetaan hintoja, niin saadaan vastinetta jo tehdylle kunnallistekniikalle ja tiestölle. Yritystontteja kaivataan ja pienehköjä alueita tuleekin valmiiksi, mutta isommat alueet ovat edelleen haasteellisia.
Lappeenrannassa järjestetty valtuustoseminaari oli mielestäni tärkeä, siellä saatiin sovittua päälinjat mihin keskitytään niin jäi turhat vääntämiset pois ja yhteydenpitoa eri ryhmien välillä saatiin lisättyä.
Pakolaisten vastaanotto asiassa herätti hämmästystä väittämä, että tämä on Vihdin kunnalle +/- 0 ja väittämä perusteltiin neljän kunnan lausunnoilla, jotka loppupeleissä olivat vain näkemyksiä ja käsityksiä vailla mitään todellisia lukuja tai laskelmia, paitsi Sipoon osalta ja oltuani yhteydessä Sipoon talousjohtajaan ilmeni, että kyseisissä laskelmissa ei ole huomioitu mitään kuluja henkilöistä, joita on palkattu pakolaisia varten eli näillä heppoisilla väittämillä kumottiin Kuntaliiton laskelmat jotka perustuivat tilastokeskuksen lukuihin. Kuntaliitto on tehnyt kunnille kyselyn kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turva-paikanhakijoiden vastaanotosta kuntiin ja kustannuskorvauksista. Tässä ote kuntaliiton selvityksestä:” Kuntien mukaan suurimmat esteet kuntasijoitussopimusten tekoon ELY-keskusten kanssa ovat riittämättömät laskennalliset korvaukset, liian lyhyt korvausaika ja kankea korvausjärjestelmä.” Näihin kustannuksiin voidaan perehtyä, vaikka alkuvuodesta ihan omana juttunaan. Turvapaikanhakijoitahan Suomeen tuli ennätysmäärä ja Vihtiinkin heitä on sijoitettu. Alkuun oli hyssyttely meininki jossa pyrittiin piilottamaan kaikki negatiiviset asiat, mutta onneksi avoimuutta on tähänkin asiaan tullut, tosin esim. Hopeaniemessä virallisen totuuden mukaan ei ole ollut mitään ongelmia, mutta naapurit tietävät miten asia on. Vihdin kirkkoherra kauhisteli lehtikirjoituksessa hallituksen uutta linjaa, jossa oleskelulupa on määräaikainen. Näinhän se tulee ollakkin. Hehän hakevat turvapaikkaa ja kun lähtömaassa tilanne on rauhoittunut, heitähän tarvitaan siellä rakentamaan maatansa uuteen nousuun. Muutenhan tilanne saattaa muodostua samanlaiseksi kuin eräällä kansanryhmällä jotka alkoivat saapua maahamme parikymmentä vuotta sitten ja työttömyysprosentti on noin 90 vai kuitataanko se sillä, että olemme epäonnistuneet kotouttamisessa. Nyt Vihdissä olevien turvapaikanhakijoiden koulukuljetuksista, jotka tosin olisi voitu välttää jos olisi viety opetus vastaanottokeskuksiin ja opetuksesta tulee kunnalle huomattava kustannus jota valtio ei korvaa ja tuoreessa muistissa on vielä koululaisten uimaopetuskyytien lakkauttaminen kustannussyistä. Vihdin seurakunta voisikin ojentaa auttavan kätensä kunnan suuntaan ja maksaa kulut, joka heidän harjoittamastaan bisneksestä tulee kunnan maksettavaksi. Auttamista perustellaan kahdella asialla: maahanmuutto on rikkaus ja ihmisiä pitää auttaa. Vihdistäkin löytyy leipäjono ja hädänalaisia autettavaksi. Kodittomia on Suomessa noin 8000. Kysymys kuuluukin. Onko maahanmuutto sellainen rikkaus, että siihen pitää pyrkiä hinnalla millä hyvänsä ja että voimme laittaa satoja miljoonia siihen velkarahaa? Miten näistä maista tulevien arvostus naisia
kohtaan, pääkaupunkiseudun asuntopula ja turvallisuusuhat? Lopuksi siteeraan vielä presidenttiämme:”Lähi-idän ja Afrikan epävakautta ei voida hoitaa siirtämällä yhä suurempi osa väestöä Eurooppaan. Vastaanottokyvyn rajat tulevat vastaan. Me elämme nyt niin karussa maailmassa, että meillä ei ole mahdollisuutta antaa kovin paljon tilaa sellaisille ihmisille jotka tulevat vain hakemaan itselleen parempaa tulevaisuutta”

Veli-Matti Laitinen
Vihdin Perussuomalaisten
valtuustoryhmän pj.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa