Emätilatarkastelu Vihdissä

”Kuntamme on mahdollistaja. Tehtävämme on ratkaista haasteita, ei luoda ongelmia tai esteitä”. Siinä poimintoja kuntastrategiastamme. Tuntui oudolta lukea uuden johtavan rakennustarkastajan, Laaksosen kirjoitusta Lutarista 3.1. koskien haja-asutusalueelle rakentamista ja otankin tähän lainauksen kirjoituksesta. ”Kunta ei voi alittaa lakia, sanoo Laaksonen viitaten esimerkiksi pahamaineeseen emätilatarkasteluun, johon on kaatunut useampi omakotitalohanke kylillä”. Lausunto on siinä mielessä erikoinen, että lainsäädäntö ei tunne emätilatarkastelua, vaan se on Ympäristöministeriön opasjulkaisussa kuvattu rantarakentamisen mitoituksen apuvälineeksi ja kunnan ei tarvitse käyttää sitä suunnittelutarvealueilla ja moni kunta onkin muokannut sen paremmin vastaamaan nykyaikaa ja käyttääkin laskennallisissa mitoitustarkastelussaan vuotta 2000 eikä vuotta 1959. Otan vielä lainauksen ministeri Tiilikaiselta, vastauksesta kirjalliseen kyselyyn emätilatarkastelusta. ”Kiinteistökohtainen emätilamitoitus ei laajemmin käytettynä sovellu ranta-alueiden ulkopuolisten maaseutualueiden rakentamisen ohjaamiseen. Rakentamisen sijoittumisen ohjaamisessa ja tasapuolisuuden määrittelyssä on syytä pitäytyä yleisimmissä periaateissa”. Laaksonen tulkitsee myös koko Vihdin suunnittelutarvealueeksi pois lukien asemakaavoitetut alueet eli tämän tulkinnan mukaan Vihdin tulisi ryhtyä yhdyskuntateknisiin toimenpideratkaisuihin (käytännössä asemakaavoin tai mitoittavin osayleiskaavoin) koko kunnan alueella. Valtuustohan voi määritellä alueet, jotka ovat (MRL ) 16 § 3 momentin mukaisia suunnittelutarve alueita, mutta pääosin suunnittelutarpeen olemassaolon tulkinta jää viranhaltijoiden varaan ja sama show jatkuu. Uusi valtuusto on mielestäni haja-asutus alueiden kehittämisen kannalla ja kylien osayleiskaavojen lisäksi meidän tulee määritellä, ne periaatteet, miten taajamien ulkopuolelle voi rakentaa. Näin valtuuston tahtotila saadaan kuuluviin. Toivotaan, että uusi strategia jalkautuu kunnan organisaatioon ja muistetaan, että kuten me päättäjät, niin kunnan työtekijätkin ovat kuntalaisia varten ja pyritään mielummin mahdollistamaan asioita sen sijaan, että etsitään kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin pykälät, jolla estetään rakentamista tai muuta toimintaa.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa