TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ VIHTI/ Kuntavaaliteemamme

ELINVOIMAISET JA HOUKUTTELEVAT KYLÄT

Vihdin kylät ovat turvallisia, rauhallisia ja luonnonläheisiä kasvuympäristöjä ja monissa kylissä lapset voivat käydä kyläkoulua. Kylien veronmaksajat eivät saa lähipalveluina katuvaloja eivätkä teiden kunnossapitoa. Yhdistämällä kyläkouluihin joko muita kunnallisia tai yksityisiä palveluja – luomalla ns. monipalvelukeskuksia – voidaan edesauttaa lähipalvelujen pysyvyyttä ja saatavuutta. Jos joku haluaa kylään talonsa rakentaa, annetaan siihen mahdollisuus, sillä rakennusprojektiin ryhtyvä on todennäköisesti sitoutunut kuntaamme pitkäksi aikaa.

LAPSILLE JA NUORILLE RIITTÄVÄ TUKI

Kasvatusvastuu ja vastuu kunnallisten palvelujen tarkoituksenmukaisesta käytöstä on ensisijaisesti vanhemmilla. Viime vuosien huolestuttava suuntaus on ollut se, että jo varhaiskasvatusikäisillä on valtavan suuria tunne-elämän pulmia ja puutteita sosiaalisen kanssakäymisen taidoissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot on pidettävä turvallisina niin lasten kuin henkilökunnankin näkökulmasta. Meillä ei ole varaa miljoonan euron syrjäytymiskuluihin, vaan tavoitteena tulee olla, että jokaisesta lapsesta kasvaa tasapainoinen yhteiskunnan jäsen.

TOIMIVA ARKI ELÄKELÄISILLE

Etsivä eläkeläistyö auttamaan arjessa, ohjaamaan ja kartoittamaan palvelutarvetta. Maksuttomia matalan kynnyksen liikuntapalveluja tarjolle 65 vuotta täyttäneille.

KAAVOITUS JA LIIKENNE

Taajamien kehittämisen lisäksi tulee huolehtia myös osayleiskaavojen mahdollisuuksista kylissä. Yritystontteja tulee olla kaavoitettuina, jotta voimme houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Linja-autoliikenteen korkeiden kustannusten vuoksi Vihdin joukkoliikenne on heikentynyt huolestuttavasti. Kunnan tulee neuvotella linja-auto- ja taksiliikenneyritysten kanssa mahdollisuuksista kehittää ja turvata kuntalaisten kulkumahdollisuuksia. Koulumatkojen on oltava turvallisia niin jalan kuin koulutakseilla ja linja-autoillakin.

YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN

Huolehditaan olemassa olevien yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksistä. Yrittäjäystävällisyyden tulee näkyä arjessa sujuvina lupapalveluina ja alhaisina viranomaismaksuina. Kunnan hankinnat tulee pilkkoa niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.

JÄRKEVÄÄ MAAHANMUUTTOA

Vihtiin ovat tervetulleita kaikki sellaiset maahanmuuttajat, jotka työn, opiskelun tai rakkauden myötä ovat valmiit antamaan panoksensa kotikuntamme hyväksi. Sen sijaan talouden ja turvallisuuden näkökulmasta haitalliselle maahanmuutolle sanomme ei.

Kirjoitettu 6.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa